พระเจ้าแผ่นดิน ราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช

พระเจ้าแผ่นดิน ราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี กรมพระยาพระเทวดาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเงิน 800 ล้าน สร้างตึก-จัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี
นับเป็นอาคารสูงที่สุดในโรงพยาบาลศิริราช 25 ชั้น รองรับผู้เจ็บป่วยได้มากขึ้น 5 แสนราย/ปี มีเครื่องมือทางการแพทย์นำสมัยครบวงจร มีคุณภาพเท่ากันมาตรฐานสากล มีเครื่องฉายภาพรังสีระดับสูงรักษาโรคมะเร็ง เครื่องแรกรวมทั้งเครื่องเดียวในเอเซียอาคเนย์

เมื่อเวลา 17.28 น. วันที่ 30 เดือนมีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปีในภาควิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จฯ ถึงโรงหมอศิริราช สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ประเทศไทยบรมราชธิดา องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการหาทุนตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี ทรงเฝ้าฯ รับเสด็จ ศาสตราจารย์นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีภาควิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รองศาสตราจารย์นพ.วิศิษฎ์ วามการพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงหมอศิริราช เฝ้าฯ รับเสด็จ


ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปมอบให้ราชสักการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยบารมีความเก่งกล้า พระบรมราชพ่อ แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี มอบให้ราชสักการะบูชาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสนะ ทรงศีล แล้ว สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกสาวฯ ประเทศไทยบรมราชเด็กหญิง กราบบังคมทูลรายงานจุดประสงค์ของการจัดสร้างตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี ความว่า
“ในช่องทางมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร 7 รอบ 84 ปี 5 เดือนธันวาคม 2554 ภาควิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำแผนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคชดเชยกรุ๊ปตึก 3 ข้างหลัง เช่น ตึกหริศจันทร์-ขว้างวา อาคารผะอบนพ สุภัทรา ระเบียบปฏิบัติ และก็ตึกเวชศาสตร์ปกป้องรวมทั้งสังคม”
“ซึ่งแก่การใช้แรงงานมานานกว่า 50 ปี เพื่อสรรเสริญและก็มอบเป็นพระราชบุญกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยเดโชมหาราช บรมที่นาถบพิตร และก็เพื่อโรงหมอศิริราชมีตึกหมอที่ให้บริการเฉพาะทางอย่างครบวงจร เพื่อเป็นการพอกพูนประสิทธิภาพและก็ความสามารถด้านบริการ”

“การนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยเดโชมหาราช บรมท้องนาถบพิตร ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า ตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔ ปี มีความหมายว่าาค้างรที่ผลิตขึ้นเพื่อสรรเสริญรวมทั้งสำนึก ในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นในหลวงที่ทรงยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในจังหวะมหามงคลที่ทรงเจริญพระอายุ 84 ปี”
“ตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔ ปี สูง 25 ชั้นมีชั้นที่อยู่ใต้ดิน 2 ชั้น แบ่งการใช้แรงงานพื้นที่ตามลักษณะงาน มี งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการตรวจทางห้องทดลอง และก็การตรวจพิเศษต่างๆรองรับผู้ป่วยนอกได้ราว 500,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในราวๆ 20,000 รายต่อปี สามารถให้บริการทางหมอรวมทั้งแล้วก็การตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยวัสดุนำสมัยได้อย่างครบวงจร มีคุณภาพเสมอกันมาตรฐานสากล”
“นอกเหนือจากนั้น ยังได้ปรับปรุงแก้ไขทางเท้ายกฐานะ รวมทั้งทางเชื่อมระหว่างตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี กับตึกอื่นๆเพื่อความสบายเกี่ยวตัวแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้รับบริการ และก็รับปรุงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภูมิทัศน์ให้งดงาม เดี๋ยวนี้การก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วก็เปิดบริการให้พลเมืองกริ้วโกรธยะหนึ่งแล้ว”
แล้วหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธีการ ทรงกดปุ่มกระแสไฟฟ้าเปิดแพรปกคลุมป้ายตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔ ปี

หลังจากนั้น เสด็จฯ ไปยังตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี ชมนิทรรศการ “นวมินทรบทรัพย์ศิริราชานุสรณ์” ด้านในตึกจัดโชว์ข้อมูลรวมทั้งของใหม่ข้างในตึก อย่างเช่น ศูนย์รังสีวิเคราะห์กับเครื่องถ่ายรูปรังสีแอนติอิเล็กตรอนแล้วก็เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้ตรวจค้นการแพร่ในระยะเริ่มต้นของโรคมะเร็ง, ห้องจัดยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ซึ่งนำระบบจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรมาให้บริการเป็นที่แรกของเมืองไทย
แล้วเสด็จฯ มองดูเครื่องฉายภาพรังสีรีบอนุภาคอิเล็คตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องแรก แล้วก็เครื่องเดียวในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีคุณภาพสูงสำหรับเพื่อการรักษาผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็ง

ถัดมาเสด็จฯ ไปทรงลงพระปรมาภิไธย และก็พระนามาภิไธยในสมุดของที่ระลึก แล้วฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และก็สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ประเทศไทยบรมราชธิดา ร่วมกับประธานและก็คณะกรรมการ เหมาะแก่เวลาเสด็จฯ กลับ
ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า มีประชากรทั่วๆไป ครอบครัวคนป่วย เดินผ่านเข้าจุดคัดเลือกกรองเพื่อมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งจัดไว้ตามทางเสด็จด้านในโรงหมอศิริราช ครั้นเมื่อเสด็จฯ ถึงรอบๆข้างหน้าตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔  ปี สามัญชนกลมเกลียวพร้อมใจออกเสียงทรงพระรุ่งเรืองดังกระหึ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวลทักประชากร

สำหรับตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยบารมีมหาราช บรมที่นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อศูนย์การแพทย์ว่า “ตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี” ช่วงวันที่ 28 เดือนกันยายน 2556 แล้วก็ชื่อดูแลภาษาอังกฤษว่า “Navamindrapobitr 84th Anniversary Building” ตอนวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2556 แปลว่า “ตึกที่ผลิตขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติรวมทั้งสำนึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในช่องทางมหามงคลที่ทรงเจริญพระอายุ ๘๔ ปี”
โดยนับเป็นบุญคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔ ปี ช่วงวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2560 ถัดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงิน 700 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในตึกนวมินทรบทรัพย์ ๘๔ ปี ช่วงวันที่ 8 พ.ค. 2562 ตลอดจนได้รับบุญคุณจากสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกผู้หญิงฯ ไทยบรมราชบุตรี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการหาทุน

นอกเหนือจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ สามัญชนผู้มีจิตเลื่อมใสร่วมบริจาคสมบัติพัสถานข้าวของเพื่อสมทบทุนตึกมาอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่วันแรกที่โครงงานเริ่มปฏิบัติการก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้ มีเรื่องมีราวราวเกิดมากมายจนถึงเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของศิริราชแล้วก็ประเทศชาติไทย
ตึกนวมินทรบทรัพย์สมบัติ ๘๔ ปี เป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีชั้นพื้นดิน 1 ชั้น ชั้นที่อยู่ใต้ดิน 2 ชั้น และก็ดาดฟ้า ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโรงหมอศิริราช มีพื้นที่ใช้สอยถึง 67,551 ตารางเมตร สามารถบริการแบบเต็มสมรรถนะโดยรองรับผู้ป่วยนอกมากขึ้นราว 500,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในมากขึ้นอีกราวๆ 20,000 รายต่อปี  ในเวลาที่เตียงห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลมากขึ้นถึง 62 เตียง
ที่สำคัญด้านในตึกมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย มีการแบ่งส่วนงานบริการเป็น 3 โดยมากๆมี งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน แล้วก็งานบริการตรวจทางห้องทดลองแล้วก็การตรวจพิเศษ ในแต่ละชั้น เช่น ชั้นบี 2 ศูนย์รังสีรักษาศิริราช  (Siriraj Radiation Oncology Center) ศูนย์ที่นี้มีเครื่องฉายภาพรังสีที่ใช้รักษาคนไข้ โรคมะเร็งที่เรียกว่า LINAC (Linear Accelerator) ปริมาณ 5 เครื่อง
เว้นเสียแต่สามารถฉายแสงในนานัปการวิธีแล้ว ยังมีเครื่องที่มีนวัตบาปทางการฉายแสงระดับสูงเป็นอุปกรณ์เร่งอนู  MR  LINAC  ที่เป็น เครื่องแรกและก็เครื่องเดียวในเอเซียอาคเนย์  ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูง  ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับการรักษา รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดสังกัดคนไข้โรคมะเร็ง,
ชั้น 4 ศูนย์รังสีวิเคราะห์ (Diagnostics Radiology Center) ให้บริการ MRI  ปริมาณ 2 เครื่อง CT ปริมาณ 1 เครื่อง ห้องตรวจ PET/CT (PET/CT Imaging Unit) ปริมาณ 1 เครื่อง  รวมทั้งศูนย์ภาพวิเคราะห์เต้านมศิริราช (Siriraj Breast Imaging), ชั้น R3 ลานหยุดเฮลิคอปเตอร์ (Helipad) ฯลฯ โดยเริ่มเปิดทยอยให้บริการทางด้านการแพทย์มาตั้งแต่ท้ายปี พุทธศักราช2561 รวมทั้งเปิดให้บริการเต็มแบบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป