วัวราชเฮ ! องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติรับประกัน ‘วัวราชจีโอพาร์ค’ เป็น UNESCO Global Geopark แห่งที่ 4 ของโลก